เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เปิดตัว Nutrition E-Newsletters Edition 1
ในรูปแบบวารสารอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อส่งต่อความรู้ด้านโภชนาการ

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทด้านโภชนาการชั้นนำของโลก เปิดตัว Nutrition E-ssentials Edition 1 วารสารอิเล็คทรอนิกส์ฉบับแรกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านโภชนาการและแบ่งปันข้อมูลโภชนาการที่น่าเชื่อถือกับผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในประเทศ

โดยนิตยสารฉบับนี้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยอื่นๆ ในหัวข้อที่น่าสนใจ และมีประโยชน์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของสมดุลทางโภชนาการและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นปัจจุบัน
ซึ่งวารสารฉบับนี้ยังสนับสนุนให้มีการอภิปรายถึงความคิดริเริ่มเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาด้านโภชนาการสาธารณะในวงกว้าง รวมถึงเปิดเผยวิธีที่จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและบริษัทด้านโภชนาการสามารถร่วมมือกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในประเทศ


โดยในวารสารข่าว Nutrition E-ssentials ฉบับแรก มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
“การร่วมมือแก้ปัญหา : กุญแจสำคัญสู่ความตระหนักรู้ด้านโภชนาการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” โดย ดร. เคนท์ แบรดลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและโภชนาการของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งเปิดเผยว่าขณะนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเด็กขาดสารอาหารเกินครึ่งของจำนวนเด็กทั่วโลก ซึ่งหลายประเทศกำลังต่อสู้กับปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาวะอ้วน ภาวะพร่องโภชนาการ และภาวะขาดดุลโภชนาการ

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างด้านความรู้ด้านโภชนาการในหมู่ผู้บริโภคในท้องถิ่น ตามที่เปิดเผยในการสำรวจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปยังคงมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการ เช่น คาร์โบไฮเดรตทำให้คุณมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และต้องการโปรตีนน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น

#HerbalifeNutrition

You missed